Do památníku

Do památníku

Jiří Wolker

M.

Mládí prchá v rychlém kroku,
mihne se a přeletí.
Léta přijdou. V paměti
vzpomínky jen z dávných roků…

Je-li mládí žité krásně,
vzpomínkou lze zkrášliti
trud celého dále žití.
Kéž vám mládí září jasně.

(13. 11. 1916)